10 клас

„Лісова пісня” Лесі Українки – шедевр української драматургії.Фольклорно – міфологічна основа сюжету.Основні проблеми твору.

Освітня мета:визначити джерела драми Лесі Українки „Лісова пісня”, багатоплановість її художнього змісту; аналізуючи текст, розкрити підтексти, образи-символи, показати , що „Лісова пісня” – справжній шедевр української літератури.
Розвиваюча мета: вироблення умінь і навичок виразного читання, акторської гри, логічного мислення, творчого підходу до аналізу художнього твору.

Клас: 

Усі ми прагнемо любові. Ток - шоу

Усі ми прагнемо любові
Ток - шоу
Мета: розкрити значення кохання як найвищого людського почуття; показати, що характер та глибина цього почуття залежать від рівня всебічного розвитку особистості; виховувати взаємоповагу, щирість, шляхетність у стосунках; формувати почуття людської гідності.
Обладнання: презентації, гістограми, ватман, ножиці, клей, журнали, сердечка, вислови про кохання, технічне обладнання.

Назва уроку: 

Клас: